referencje

Elliot Goldenthal – kompozytor
Abel Korzeniowski – kompozytor
Natasza Urbańska – wokalistka